Planlama Örgütü

Bütün örgütlenmelerde olduğu gibi stratejik planlama kurulacak örgütlenmede de insan unsuru çok önemlidir. Stratejik planın ihtiyacı olan insan kaynakları, yerel yönetimin kendi içinden, çevredeki kurum-kuruluşlardan, üniversiteden ve varsa uzman kişilerden sağlanır.

İşletme bilimi; stratejik plan yapan örgütün klasik-katı-bürokratik kurumsal örgütlenmenin dışında oluşmasını önerir. Plan tecrübeleri de örgütün esnek, iletişime açık inisiyatif kullanan, liderlik ekseninde ekip çalışması yapan gevşek (matris) bir yapıda olmasını istemektedir.

Bu görüş ve tecrübelerden hareketle plan yapacak örgüte proje örgütü diyebiliriz. Matris yapı, proje örgütünde en başarılı olan örgütlenmedir. Planlama örgütü bir yandan kurum-kuruluşlarla ilişki kurar. Bir yandan uzmanlıktan yararlanır, bir yandan da çatışan paydaşları takım ruhu içinde bir arada tutar. Böylece her tarafla yatay ve dikey ilişkiye girer. Şekilde gösterilen matris örgütlenme yapısı anlatımımıza uymaktadır.

Plan yöneticisi (yürütücüsü) daha önceki plan deneyimlerinden de yararlanarak yerel yönetimin durumuna göre örgüt şeması hazırlar. Bulunduğu yerin üniversitelerinden yararlanır. Uzman kuruluş ve kişilerden danışmanlık desteği sağlar.
Şimdiye kadarki yapılan stratejik planlar, çalışma grupları oluşturularak yapılmıştır. Doğru olan usuldür. Plan deneyimlerinden yola çıkarak yerel yönetimler için plan organizasyon şeması vermekteyiz. Burada kurumsal yapı dışında, ama ondan beslenen plan yapacak ağ şeklinde birbirine bağlanmış örgüt modeli görülmektedir. Modelde yer alan birimler. Plan çarkını oluşturur. Liderin yöneticinin ekseninde ahenkli çalışarak sistemin çalışmasını sağlarlar.

Planı baştan bitimine kadar geçen süreçte yürütecek ekibe planlama yönetimi denir. Plan yönetimine değişik adlar verilmektedir. Plan ekibi, plan koordinasyon grubu, planlama grubu vb. İsmi ne olursa olsun fonksiyonu planı yaparak sonuçlandırmaktır. Plan yönetimi aşağıdaki birimlerden oluşur.

  • Plan yöneticisi
  • Paydaş temsilcileri
  • Kurum temsilcileri
  • Çalışma grubu yöneticileri
  • Danışma grubu temsilcileri
  • Akil adam temsilcileri
  • Bilgi işlem yöneticisi
  • Büro yöneticisi
  • Destek grubu yöneticileri