Envanter tarama

3.1.4.6.Envanter Tarama

Stratejik plan hazırlanırken envanter aşağıdaki şekilde taranır. 
Mevcut envanter. Mevcut envanterden plan yapımı için 
ihtiyaç duyulan veri ve bilgiler elde edilebilir. Söz konusu verileri 
doğrudan kullanmak yerine planlama formatlarına dönüştürerek 
kullanmak daha çok işe yarar. Envanterlerin yıllık 
tutulduğu bilinmektedir. Bu nedenle mevcut döküm verileri 
yıl içinde kullanırken geçen yılın döküm rakamları yenilenerek 
kullanılmalıdır. Yapılmakta olan envanterlere tarım envanteri, 
sanayi envanteri, işyeri-konut envanteri, eğitim envanteri, 
köy envanteri örnek gösterilebilir.

Yeni envanter hazırlamak. Mevcut envanter verileri plan 
yapımı için yeterli olmayabilir. İhtiyaç duyulan yeni veri ve 
bilgilerin üretilebilmesi için yeni envanter hazırlamak gerekir. 
Hazırlanacak olan envanterin içeriği ve kapsamı plan bilgilerini 
derleyecek şekilde olmalıdır.

Envanter sonucu elde edilen veriler bilgiye dönüşürken 
farklı yorumlanması mümkün olduğundan bu konuda görüş 
birliğine varılmaya çalışılmalıdır. Her yerel yönetim kendine 
uygun envanter derleme, işleme, akış tablosu hazırlamalıdır. 
Stratejik plan ihtiyacına uygun envanter formları geliştirmelidir.

Planda ihtiyaç duyulan envanterler şunlardır.

  • Kurumlarca üretilen sayılara dayalı bilgiler
  • Tablolaşmış, grafikleşmiş bilgiler
  • TÜİK veri-bilgileri