Literatür tarama

3.1.4.5.Literatür Tarama

Literatür tarama esasen işin can alıcı noktasıdır. Zahmetli olmasına rağmen 
atılması gereken bir adımdır. Literatür taramayı üç başlık altında ele 
almak yararlı olur.

Literatür veya kaynak taramayı üç bölümde inceleyebiliriz.

1. Hangi kaynaklar nerede (nasıl taranacak?) 
2. Literatürden yararlanma (nasıl sağlanacak?) 
3. Literatür taramadan elde edilen sonuçlar (ürün nasıl olacak?)

Literatürü yazılı, basılı, elle tutulur bilgi, belge, doküman, eser, kaynak 
olarak anlamaktayız. Sanal dünyada üretilen bilgi ve veriler de literatür sayılmaktadır. 
Bunları şöyle sayabiliriz.

Konu ile ilgili yapılan planlar 
Benzer idarelerin yaptığı çalışmalar, planlar ve çıktıları 
Alanı ilgilendiren yazılı, görsel çalışmalar

  • Yerel idareyi sınırlayan, yönlendiren mevzuat
  • Kurum arşivleri
  • İdarede şimdiye kadar yapılan çalışmaları
  • Merkezi kurumların yaptığı çalışmalar, emirler, düzenlemeler
  • Yerel idarenin alanına özgü yapılan bilimsel çalışmalar, çıktılar
  • Çeşitli platformlarda ortaya konan görüş ve öneriler
  • Ulusal kaynaklar
  • Ülkemizi bağlayan uluslararası metin ve raporlar
  • Yerli yabancı yayınlar

Yukarıda sıraladığımız kaynak taramaları stratejik planlama yapan yerel 
idarenin yapısı, coğrafi konumu ve birimine göre değişebilir. Tarama en 
fazla üç ay içinde bitirilmelidir. Çalışmaları idarenin planlama birimi, görevlisi 
veya yetkilendirilmiş tarafları yapmalıdır.