Mevzuat tarama

3.1.4.1.Mevzuat Tarama

Yerel yönetim mevzuatına iki yönlü bakmalıyız. 
1.Yerel yönetime göre-sorumluluk veren mevzuat. Yerel yönetime görev- 
sorumluluk, hizmet, faaliyet yükleyen mevzuat, yerel yönetimi 
bağladığı gibi planı da bağlar. Yani, planın yasal çerçevesini çizer. Plan 
eliyle ne yapılacağını ne yapılamayacağını gösterir.

2.Yerel yönetime plan yapma yetki ve sorumluluğunu veren mevzuat. 
Bu mevzuat yerel yönetim bölümünde ele alınmıştır. Mevzuat düzenlemelerini 
bir zorlama değil, kalkınmanın önünü açan düzenlemeler 
gibi görmek gerekir.