Kentsel Rant Analizi

4.1.14. KENTSEL RANT ANALIZI

Yerel alanlar yetki ve görev bakımından kentsel alanlara dönüştükten 
sonra gelişme, mekânsal ve kentsel dönüşüm planlarıyla olacağı bir gerçektir. 
Öyle ise kentsel alanda oluşan rantı kentin kullanımına geri dönüşümü 
planlama eliyle olmalıdır.

Kentsel rant inceleme-araştırması tamamlandıktan sonra, araştırıcıların 
ortaya koydukları veri-bilgiler mevcut durum analizinde, stratejik alanlarda 
kullanılır. Sorun-çözümler, stratejik öneriler planın gelecek öngörülerinde 
değerlendirilir.

 • Kentsel rant analizinde dikkat edeceğimiz hususları sayalım.
 • Planlamanın amacı sağlıklı ve yaşanabilir kentler oluşturmak olduğuna 
  göre, rantı yaşanabilirliği katkı açısından değerlendirmeliyiz
 • Üst planlarda düzenlemeler var ise onlarla uyumlu planlama geliştirmeliyiz
 • Kamu yararı önceliği taşımalıyız 
 • Rantın etki analizini yapmalıyız
 • Analizi objektif, bilimsel kurallara uygun, ideolojik yaklaşımlardan uzak 
  yapmalıyız
 • Kentsel dönüşüme yalnızca ekonomik bakmamalı, bütün yönleriyle 
  bakmalıyız
 • Kentte özelleşme, rant, bölüşüm gibi kavramlara denge içinde bakmalıyız
 • Kamu malları, ortak coğrafyaya sürdürülebilir bakmalıyız
 • Rantın ana kaynağı olan arsa üretimine baskı-çıkar gruplarına göre değil, 
  toplum yararına planlamalıyız.
 • Kentsel dönüşüm rantını toplum yararına kullanmalıyız
 • Çatışma yerine ortak kullanım alanlarını çoğaltmalıyız?