Rekabet Gücü Analizi

4.1.13.REKABET GÜCÜ ANALIZI

Rekabet gücü analizi, rekabet araştırması üzerine oturur. Araştırmada 
işlenen konuların performans göstergeleri belirlenir, oranlanır. Rekabet 
gücü analizi yapılırken her türlü rekabet göstergelerine bakılır. Kabul gören 
ulusal ve uluslararası göstergeler değerlendirilir. Var olan göstergeler 
yerel yönetime uyarlanır, ortak sıralanan pek çok faktörün mukayese edilmesi 
ile ortaya çıkarılır: her faktöre (1-10) arası puan verilerek yerel idare 
açısından motor güçler tespit edilir. Yüksek puan alan ölçütlere devam edilirken, 
az puan alanlar güçlendirilmeye çalışılır.

Rekabet gücü yalnızca rekabet alanlarını belirlemek, göstergelerle ortaya 
koymakla olmaz. Bilimsel nitelikli araştırma yol ve yöntemlerinden yararlanılır. 
Burada önemli olan mukayese yapabilmek, ileride-geride olunan 
durumları tespit etmektir. Stratejik plan yapılırken üretilen analizlerden 
yararlanılır.

Rekabet gücü analizini bir strateji belgesi olarak hazırlamak da mümkündür. 
Böyle yapılacaksa SWOT, ÇEVRE ANALİZLERİ vb. yöntemler kullanılır, 
arama konferansları yapılır. Gelecek tartışmaları yapılır.

Hangi usulle yapılırsa yapılsın rekabet gücü analizinde yerelin coğrafyası, 
kenti, varlıkları, alan veya sektörleri hesaba katılmalı, değerlendirilmelidir.