Rekabet Gücü Anketi

3.1.10.11.Rekabet Gücü Anketi

Rekabet gücü analizi planlamada mevcut durumu ortaya koyan önemli 
göstergelerin başında gelmektedir. Her planlamada özellikle alan planlamasında 
rekabet gücü analizi yapılmaktadır. Yerel stratejik gelim planında 
aynı yolla rekabet gücü analizi yapılır. Rekabet gücü analizi yapılırken olan 
anket düzenlenmelidir.

Rekabet gücü analizi yerel stratejik plan arama toplantılara katılan paydaşlara 
sorulur. Rekabet gücü anketi 10-20 arası ucu kapalı olarak hazırlanır. 
Katılımcı paydaşların hepsi anketi doldurulmalıdır. 
Rekabet gücü anketi istatistik yöntemlerle analiz edilerek yorumlanır, 
elde edilen sonuçlar mevcut durum analizi ve gelecek planlamasında kullanılmalıdır.