Kaynak- Potansiyel araştırması

3.1.9.4. Kaynak Potansiyel Araştırması

Stratejik plan gelecekte olanı bitenleri öngörerek yapılan çalışma olduğuna 
göre, ihtiyaç duyulan kaynak ve potansiyellerde baştan öngörülmelidir. 
Kaynak-potansiyeller iki yolla tespite çalışılır.

Önce var olan kaynaklar tespit edilir. Bunlar mevcut kaynaklar, varlıklar, 
bütçe kaynakları-, finansmanlar, yerel gelirler şeklinde ayırarak araştırmalıyız. 
Böyle yaparsak somut olanların hepsini tespit ederiz. 
Sonra yerelin henüz kullanılmayan, ilerde karşımıza çıkacak olan yeni 
kaynak-potansiyellerini de araştırmalıyız. Hepsi bir araya geldiğinde yerelin 
kaynak ve potansiyelleri araştırılmış olur.