Yaşam Kalitesi Analiz

4.1.17.YAŞAM KALITESI ANALIZI

Yerel yönetimlerin geldiği noktayı görmek, hizmet sundukları toplumu 
anlayabilmek için kabul görmüş ölçütlere göre yaşam kalitesini incelemek 
gerekir. Bu stratejik planın oturacağı temele karar vermek için de gereklidir. 
Yaşam kalitesi analizi; yerel yönetim toplulukları, kentler için uluslararası 
düzeyde çok sık kullanılmaktadır. Artık yerel yönetimlerin geldiği gelişmişlik 
noktası bu ölçütlere göre anlaşılmaktadır. Öyleyse, stratejik plan 
yapılırken, yaşam kalitesini ortaya koymak, merdivenin basamağını çıkmaya 
benzer.

Yerel yönetim, yaşam kalitesini ölçerken ve değerlendirirken, ileride olduğu 
ya da geride kaldığı ve durağanlaştığı alanları görür. Stratejilerini bu 
zeminde oluşturur.

Yaşam kalitesi, yerel yönetimleri, toplulukları, kentleri karşılaştıran temel 
gösterge hâline gelmiştir. Yerel yönetim, yaşam kalitesi seyrine bakarak 
hem kendi seyrini hem de çevresiyle kendini kolayca mukayese edebilir. 
Yaşam kalitesi hayatı bütünüyle, her yönüyle ölçtüğünden bir bakıma 
stratejik planın anahtar başarı faktörü sayılır. Buradaki sapmalar, geri kalmalara 
göre planın amaçları, hedefleri, stratejileri yeniden gözden geçirilir. 
Yerele özgü yaşam kalitesi ölçütleri geliştirilmelidir. Bu ölçütler kurum 
kuruluşlar tarafından uygulanır ve ölçülür. Yaşam kaliteleri refah göstergeleridir. 
Stratejik planın nihai hedefi de refahı yakalamaktır.

Yaşam kalitesi araştırma ve geliştirme faaliyetleri ucu açık sürekli bir çalışmadır. 
Toplumdaki gelişmeleri ölçmektedir. Plan için gerekli yaşam kalitesi 
verilerini alabilmek için “yaşam kalitesi projesi” adı altında çalışma faydalıdır. 
Proje disiplini altında ekip çalışması ile kısa sürede veriler toplanır. 
Söylediğimiz gibi yerel alanda zamana yayılan yaşam kalitesi araştırmageliştirme 
projesi uygulanmalı iyileştirmeler izlenmelidir.

Yaşam kalitesi ülkemizin her yerinde yerel yönetimler için kritik öneme 
haizdir. Planlar açısından da “kritik başarı faktörü” dür. Mutlaka araştırılmalı 
ve planda değerlendirilmelidir.