Yaşam Kalitesi

3.1.9.3.Yaşam Kalitesi

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişmenin ölçülebilir boyutu olarak 
en önde yaşam kalitesi gelmektedir. Yerel yönetimler yaptıkları stratejik 
planlar yaşam kalitesini geliştirmeyi amaçlar. Bu nedenle yerelin yaşam 
kalitesi araştırması mutlaka yapılmalıdır. Aksi hâlde plan yarım kalır. Yaşam 
kalitesi araştırma-geliştirme çalışması zor bir iştir. Konu uzmanlardan ekip 
oluşturularak yapılmalıdır. Oradaki tespitler ve öneriler plana yansımalıdır.