Sorun Alanları

3.1.9.2.Sorun Alanları

Yerel yönetim planları özünde sorunları çözmek, yereli geleceğe taşımak 
için yapılır. Ondan dolayı planın kalkış noktası, sorunları derleme, 
tartışma, çözüm yolları bulma adımları ile başlar. Çeşitli gruplar ile arama 
toplantıları yaparak sorun çözüm tespit edilse de yeterli olmayabilir. Yapılanların 
dışında önem arz eden, çıkmaza dönüşen sorunlar için incelemearaştırma 
yaptırılır.