Sorun- Çözüm Toplantıları

3.1.7.2.Sorun- Çözüm Toplantıları

Yerelin sorun-çözümlerini ortaya koymaya çalışan toplantılardır. Sorun 
çözüm toplantıların yerel alanın geneli için yapılır. Alan toplantılarında ise 
alana ait sorun çözüm toplantısı yapılır. Her iki toplantıda da sorunların 
ortaya çıkarılması için anaç yöntemi uygulanır. “Sorun ağacı” yöntemi ile 
temel sorunlara ve alt sorunlara ulaşılır. Her soruna bağlı üretilen çözümlerin 
önce kendi içinde sağlaması yapılır. Daha sonra alan ve alt alanlar arasında 
çapraz sorgu yöntemi ile sağlaması yapılır. Netleşen sorun-çözümler 
planlamada kullanılır.