Gelişim Sorgulaması (Anketler Analizi)

4.1.19. GELIŞIM SORGULAMASI (ANKETLER ANALIZI) 
Yerel yönetimler, yönetim alanını geliştirmek için plan yaparlar. Plan içinde 
de gelişimi öngörmek, önceden sorgulamak çok önemli hâle gelir. Ondan 
dolayı her plan yapımında mutlaka gelişim sorgulaması yapılmalıdır. 
Yerelde gelişimi sorgulamak için yedi anket uygulaması yararlıdır. 
1. Gelişim Anketi 
Yerel çevreden, kentsel çevreden gelişimi, eğilimi, beklentileri görebilmek 
için “gelişim anketi” uygulanır. 
2.Yöre Anketi 
Yerel yönetim alanının kırsal çevre olduğu hesaba katılırsa geniş coğrafi 
çevreye, oranın koşullarını, gelişim ve eğilimlerini ortaya çıkarmak 
için “yöre” anketi uygulanmalıdır. 
3.Delfi Anketi 
Planlarda gelişim sorgulamasını en iyi ortaya çıkaran “delfi yöntemi” 
kabul edilmektedir. Planın nihai karar vericileri (buna da akil adamlar 
demekteyiz) için en pratik, objektif, tutarlı yöntem delfi yöntemidir. 
4.Akil Adamlar Anketi 
Yerel alanın gelişimi için paydaşlara sorulduğu usülle akil adamlara da 
gelişim anketi uygulanır. 
5.Gençlik anketi 
Gençliğin gelecek beklentileri üzerine anket uygulanması gerekir. Bu 
amaçla üniversite gençliği, eğitim kurumlarında eğitime devam eden 
gençler üzerinde anket veya görüş almaya dayalı benzeri çalışmalar 
uygulanır. 
6.İmaj Anketi 
Yerel alanın geneli ve onun merkezi olan kentlerin mevcut imajını görebilmek 
ve gelecekte beklenen imajını oluşturabilmek için paydaşlara 
ve yararlanıcılara imaj anketi uygulanır. 
7. Markalaşma Anketi 
Yerel alandaki bütün markalar “marka topluluğunu “ oluşturur. Mevcut 
markalaşmayı görebilmek marka üzerinden iyileştirme yapabilmek 
için markalaşma anketi uygulanır. 
Yerel alanın yalnızca gelişimini sorgulamak yetmez. Yerelin geleceğe 
dönük kararlarını baştan öngörmek, plan çatısını ona göre oluşturmak 
gerekir.