Projeler Analizi

4.1.10. PROJE ANALIZI

Projelere verilen önem ve enerji yüzünden Stratejik planlar gölgede kalmaktadır. 
Sistem proje tabanlı yönetime doğru kaymaktadır. Halkın beklentileri 
de proje üzerine yoğunlaşmaktadır. Öyle ise Stratejik plan-Proje 
ilişkisini öne çıkarmalı ve bu yöne dönüşüm sağlanmalıdır. 
Stratejik plan çalışmalarında proje veri tabanı varsa yararlanılır. Yoksa proje veri tabanı oluşturulur. Yerel yönetim planı yapılırken karşımıza çıkan temel zorluk veri-bilgi birikimi olmamalıdır. Proje veri taban olsa da planlama 
için her proje bilgisi tabana atılır. Beraberinde havuz oluşur. 
Proje veri tabanındaki projelere plan açısından şöyle bakmalıyız.

 • Son beş yıllık projeler
 • İleriye yönelik ( beş yıl) planlanan projeler
 • Vizyon projeler
 • Yürüyen projeler
 • Biten projeler
 • Bırakılan, terk edilen projeler
 • Projelerde karşılaşılan dar boğazlar
 • Proje birikimi
 • Proje kültürü
 • Proje yönetimi
 • Proje kaynakları

Projeler sınıflandırılıp tespit edildikten sonra her biri ayrı ayrı incelenir 
ve analiz edilir. Proje analizi teknik bir çalışmadır. Proje taramalarında amaç, 
stratejik plana veri-bilgi hazırlamadır. Verilerin standart olması, ortak özellik 
taşıması bakımından proje için ‘’ortak proje formatı‘’ geliştirilir. Projeler 
bu formata göre taranır, bilgi notuna dönüştürülür.

Proje analizinden ayrıca proje raporunu alan veri-bilgiler ihtiyaç varsa 
kaynak gösterilerek alınır. Proje verileri mevcut durum, alan, gelecek tasarılarında 
kullanılır.