Proje Taramaları

3.1.4.11.Proje Taramaları

Yerelde kim yaparsa yapsın yapılan her proje planlamanın kapsamına 
girer. Plan için proje taraması, önemli veri kaynaklıdır. Yatırım projeleri 
de “proje” kapsamında değerlendirilse de burada yatırım dışında 
kalan “proje” tanımına giren, yerelde uygulanan faaliyetleri kapsama 
almalıyız.

Projeleri çeşitli gruplara ayırarak taramak mümkündür. 
Önce bu gruplandırmalara bakalım.

Kurumsal yönden

 • Kurumsal Projeler
 • Sivil Toplum Projeleri
 • Özel Sektör Projeleri
 • Kişisel Projeler

Kaynak yönünden

 • Yurt dışı proje ve fonlar
 • AB proje ve fonları
 • Yurtiçi fon ve kaynaklar
 • Özel sektör kaynakları

Alanda uygulama yönünden

 • Sektörel projeler
 • Kamusal projeleri
 • Sosyal-kültürel projeler
 • Yerel projeler
 • Özel projeler

Tıpkı yatırımlarda olduğu gibi projeler de yıllara göre yapılmaktadır. 
Proje taraması yaparken uygulama sürelerine göre 
ayrım yapılması tarama işini kolaylaştırır. Hem de veri-bilgi yönünden 
plana aktarımı kolaylaşır.

Projelere süre yönünden bakalım.

 • Uygulanmış bitmiş projeler
 • Uygulaması devam eden projeler
 • Yapım aşamasında olan projeler
 • Tasarı hâlindeki projeler

Aslında proje yapan her kurum-kuruluş veya kişilerde proje havuzu bulunur. 
Proje taramalarında bu havuzdan yararlanılır. Yine yatırımlarda olduğu 
gibi geriye doğru beş veya on yıl, ileriye doğru beş yıl aralığında proje 
dokümanları taranır.

Projeleri hangi şekilde sınıflandırırsak sınırlandıralım aynı kapıya çıkarız. 
Elde yapılan, uygulanan somut projeler var. Bunların taranarak verilere dönüştürülmesi 
ve planda kullanılması hedeflenmektedir.