Plan Yapımı Projesi

2.3.10.PLAN YAPIMI PROJESI

Stratejik plan belli zaman aralığında başlayan kaynak kullanan veri-bilgi 
üreten ekip çalışması yapan ve sonuç alan disiplinli bir çalışmadır. Yani bir 
proje çalışmasıdır.

Proje yapılırken, girdiler: yönetim faaliyetleri, yapım süreçleri, iş akış 
şeması, yol haritası, tasarımı, temel unsurlardır. Çıktılar ise plan raporu ve 
ekleridir. Plan yapımına proje çalışması olarak baktığımızda karşımıza üç 
aşamalı süreç çıkar.

Plan hazırlığı yapma 
Plan süreçlerini yönetme 
Plan içeriği oluşturma 
Proje yapımı için gerekli olan faaliyet ve çalışmalar plan yapımı içinde gereklidir. Plan yapımını proje gibi görürsek hazırlıklı, verimli, disiplinli çalışırız.

Temel hedefimiz başladığımız işi bitirmek olur. Stratejik plan yazımında 
temel isteğimiz budur. 
Proje yapımında en hassas konu, projenin disiplin içinde yürümesi, proje 
döngüsü ile amaca ulaşılmasıdır. Proje çarkı dişlilerinden birinin aksaması 
hâlinde planlamanın yürümeyeceğinin bilinmesidir. 
Proje, akış içinde yürüdüğünde maliyet ve verimlilik açısından sorun 
yaşanmayacaktır. Planların zamanda bitmemesi halinde yönetim sorumludur 
ve bedeline katlanmalıdır.