Planı Projelendirmek

2.2.13.PLANI PROJELENDIRMEK

Stratejik plan yapılırken fon kaynaklarından proje yapılarak destek alınabilir. 
Uygulamada kalkınma ajansları yerel gelişim kapsamında plan için 
hazırlanan projelere destek olmaktadır. Proje kaynakları planın yapımının 
bir kısmında kullanılmaktadır.

Kalkınma Ajansları veya benzer kuruluşların destek çağrıları üzerine 
proje yapılır. Proje kaynak veren kuruluşun istediği proje formatında yapılır. 
Genellikle AB veya ajans proje formatı istenmektedir. Aşağıda stratejik 
yapımı için hazırlanan projenin ana başlıkları verilmektedir.

  • Planlama Projesi (ana başlıkları)
  • Projenin adı
  • Projenin genel amaçları
  • Projenin özel amaçları
  • Projenin yapım gerekçeleri
  • Projenin yasal gerekçeleri ve yükümlülükleri
  • Projenin hedef grupları ve nihai yararlanıcılar
  • Projenin çıktıları 
  • Projenin çarpan etkisi 

Stratejik plan hazırlama proje plan için baştan hazırlanan ‘’yol haritası’’ 
esas alınarak hazırlanır. Projede genellikle mantıksal çerçeve, fayda- maliyet 
analizi, çarpan etkisi en çok üzerinde durulan hususlardır. Proje hazırlanırken, 
teknik, bilimsel dil kullanmak yerine sade, samimi, meramı anlatan 
ifadeler kullanılmalıdır. Proje sayfalarını alıntılar alarak doldurmak projeyi 
güçlü kılmaz. Proje raporu hazırlarken süslü kelimeler kullanmadan yalın 
ifade etmek ve dürüst davranmak projeyi geçerli kılar.