Plan Taramalar

3.1.4.7.Plan Taramaları

Hâlen uygulanan üst planların amaç, hedef, stratejileri yerel stratejik 
planı bağlar. Yani stratejik plan yapılırken bunlara uyulur. O nedenle taranması 
gerekir. Plan taramaları yapılırken genel-bölgesel-yerel bakış mantığı 
takip edilir. Planın yerele yansımasına bakılır.

Yerelde üst planların yanında eş planlar alt planlarda yapılacak stratejik 
planla ilgisi yönünden taranır, alıntılar ve notlar alınır. 
Planın gelecek tasarımı hazırlanırken bunlardan yararlanılır. Mesela eğitimle 
ilgili stratejik plan, aynı konu işlenirken dikkate alınır.

Yerelin uygulanan stratejik ve benzeri planları mutlaka taramalıdır. Yeni 
plan oluşturulurken benzer konu ve başlıklar mukayese edilmelidir. 
Yerel stratejik planların başka yerlerdeki benzer planları da yol göstermek 
amacıyla incelenir, taranır. Ordaki örnek uygulamalardan yararlanılır.