Kurum Görüşleri Anket

3.1.10.4.Kurum Görüşü Anketi

Kurum görüşü anketi soru formatı şeklinde hazırlanır. Formatta sorular 
sorularak kurumların durumları tespite çalışılır. Kurum görüşü anketi 
yereldeki kurum ve kuruluşlara gönderildiğinden iç paydaş kapsamında 
değerlendirilir.

Kurum görüşü anketinde; durum tespiti, mevcut durum, çevre analizi, 
misyon, vizyon alanlarında sorular sorulur. Sorulardan elde edilen bilgiler 
analiz yapılarak kurumların bugüne ve geleceğe bakışları ortaya çıkarılır. 
Kurumların hangi sektör içinde yer aldıkları, görev ve sorumlulukları, kapasiteleri, 
geleceğe bakışları tespite çalışılır. Üretilen bilgiler planlamada 
değerlendirilir.