Kurum Görüşleri Almak

3.1.5.KURUM GÖRÜŞLERI ALMAK

Yukarıda sözü edilen kurumsal tarama, kurumun mevcut yapısı ve varlıkları 
üzerinde yapılan faaliyettir. Kurum görüşü almak ise plan yapılırken 
ihtiyaç duyulan veri-bilgilerin temini çalışmasıdır. Planın istediği veribilgiler 
kurumda hazır olmayabilir. O zaman bir program dahilinde istenir.

Yerel yönetim planı yapılırken kurumları; kurumlar, belediyeler, odameslek 
kuruluşları, STK’lar, özel sektör ve dış kurumlar diye ayrım yapmak 
görüş almada işimizi kolaylaştırır.