Kurumsal Görev ve Çağrılar

2.2.3.KURUMSAL GÖREV VE ÇAĞRILAR

Yerel yönetimlerin stratejik planlarını kendi insan kaynakları ve imkânları 
ile yapmaları en sağlıklı yoldur. Bunun getireceği somut faydalara bakalım. 
Yerel alanın sorunlarını en iyi bilen ve çözüm bulan çalışanlar plan yapımına 
katılmalıdır

Mevzuat, planı ilgili idarelerin insan kaynakları ile yapılmasını ister 
Plan uzmanlık gerektiren bir iş görülerek, hizmet alımı yoluyla yapılması, 
idarenin taleplerini tam karşılayamaz.

Yerelde stratejik plan yapan ortaklar; Kamu kesimi, yerel yönetim, üniversite, 
oda-meslek kuruluşları, STK ve özel sektör olmaktadır. Tarafların 
plana katılmaları, plan sürecinde insan kaynakları, veri-bilgi desteğinde 
bulunmaları anlamına gelir. Zaten plan yapım-katılım protokolünde tarafların 
yükümlülükleri yer alır. 
Yerel yönetim stratejik planı ister kendi yapsın, ister ortaklar ile birlikte 
yapsın, ister uzman kuruluşlara yaptırsın, kurum-kuruluşlar arasında işbirliği 
yapmak, birlikte çalışmak zorundadır. Çünkü, kurum-kuruluşlarda aynı alana 
hizmet etmekte, veri-bilgi üretmekte, plan uygulamaları yapmaktadır. 
Her üç halde de yerel yönetim ilgili kurum-kuruluşlara çağrı yaparak 
insan kaynağı desteği ister. İstek genellikle uzman ve kurum temsilcisi şeklinde 
olur.