Kurumsal Hazırlıklar

2.2.2.KURUMSAL HAZIRLIKLAR

Kurumsal hazırlıkları ana başlıklar hâlinde sıralanır. Hazırlıkların plan yürütücüsünün 
sevk ve idaresinde kurum tarafından tek tek yapılması gerekir. 
Kurumlar, stratejik plan yapımına karşı hazırlıksız durumdadır. En azından 
beş yılda yapılan planlar nedeniyle birikim oluşmamaktadır. Plan

yapıcılar yerinde olmayabilirler. Bu nedenle plan hazırlıkları arasında en 
önemlisi kurumun insan kaynakları, organizasyon ve kaynak yönünden 
hazırlanmasıdır. Mevcut kurumsal yapı içinde plan yapmanın zorluğu ortadadır. 
Kurumlar zorluklara rağmen içinden ekip çıkararak, fiziksel hazırlıklar 
yaparak plana başlarlar. 
Kurumsal hazırlıklar adım adım planlanarak tamamlanır. Burada hassas 
nokta, yöneticisinden çalışanına kadar herkesin katkıda bulunmasıdır.