Konular Analizi

4.1.2. KONULAR ANALIZI

Konular analizi onu besleyen kaynaklara dayalı analiz edilir. 
Konu kaynaklar belirlendikten sonra, konu kavramına giren hususlar, 
başlıklar şeklinde kaynak yerleri gösterilerek tablo hâlinde yazılır. Tablodaki 
konular (ekzel) yardımıyla a’dan z’ye ve çapraz sorgusu yapılarak 
listenir. Alanlara ayrılır

Alan kapsamındaki kurum kuruluşlardan gelen bilgiler konu başlıklarına 
ayrıştırılır

Yerel yönetim mevzuatında yönetimin yerine getireceği zorunlu görevler 
ve ikinci derecedeki görevler sıralanarak başlıklara dönüştürülür. 
Yerel hizmetler konu başlıkları halinde sıralanır. Alanlara ayrılır. Kaynaklardan 
gelen konular tabloda birleştirilir. Çapraz sorgusu yapılır. 
Böylece yerelin uğraştığı konular ortaya çıkar 
Yerelin gelişiminde, önünde incelenmesi-araştırılması gereken her 
alan “konu” başlıklı ele alınır. İncelemeler sonucu konu başlıkları tespit 
edilir. Alanlara ayrılır

Yerel yönetimlerin uğraştığı konuların birbirinden farklı olması çok doğaldır. 
Coğrafya, toplum, birikim, şartlar, kaynaklar, talepler yerelden yerele, 
zamandan zamana değişir. Bir önceki planın meşgul olduğu konular 
ile bir sonrakininki değişebilir. Bu nedenle planlama sürecinin safhalarında 
konular çıkabilir. Karşılaşılan her konu değerli bulunmalı, ona planlama 
açısından bakılmalıdır.

Yerel yönetim konularını işlemek isterken önce bütüne bakar, sonra 
seçime geçer. Yerel yönetimden her görevi yerine getirmesi beklenemez. 
Seçim yapmak zorundadır. Stratejik planın da istediği budur. 
Planlamada “konular ve sorunlar” arasında tutarlık bulunur. Plancı bu 
tutarlılığı analiz eder ve tabloda gösterir.