Yerele Özgü Konular

4.1.1.6.Yerele Özgü Konular

Mevcut durum analizinde yapısal-sektörel alanlar dışında kalan, yereli 
anlatan, planda yer alması gereken konular sırayla yer alır. Bunlar incelemearaştırma 
kapsamında ele alınır ve hazırlanır. Yalnız araştırma raporları geniş 
ve ayrıntılı hazırlandığından hepsi plan metinlerine alınmaz. Özetlenerek, 
planda bulunması gereken kadarıyla yer verilir.

Yerel yönetim planı yapılırken hangi konuların araştırılarak mevcut durum 
içinde değerlendirileceği plancıların kararına ve çalışmasına bağlıdır.

Çoğu zaman mevcut durum içinde olması gereken konular yeterince araştırılamadığı 
için konamaz. Çünkü yerel yönetimlerde veya çevresinde yeterli 
araştırmacı bulunmaz. Üstelik yerel ölçeğinde veri-bilgi oluşturulamayabilir. 
Boşluğu doldurmak amacıyla genel bilgiler vermekten kaçınmalıyız. Seçilen 
konular mevcut durum başlığı altında, alt başlıklar halinde yer almalıdır.