Araştırma Konu Raporları

3.1.11.3.Araştırma Konu Raporları

Başta inceleme-araştırma çalışmaları olmak üzere bütün eylemlerin sonucunda 
rapor üretilmelidir. Stratejik plan yönetimi de ihtiyaç duyduğu 
her konuda kişi veya kurumlardan rapor ister. Raporlar beklentilere cevap 
vermeli, tekniğine uygun hazırlanmalıdır.