Paydaşlar

2.3.7.7.Paydaşlar

Plan ister kurumsal, ister alana yönelik yapılsın planın yapımına katılan 
kurum, grup veya kişilerdir. Paydaşlar somut kişilerdir. Paydaşlardan beklenen 
aktif katılımdır. Genel tanımlara göre, paydaşlar plan yapan kurumu 
(yerel yönetimi) etkiler, etkilenir, yararlanır. Paydaşlar Yerel yönetimle ilişkisine, 
etki gücüne ve uzaklığına göre derecelendirilir.

Yararlanıcılar, plan yapımına aktif olarak katılmazlar. Yararlanıcılar plana 
dolaylı katılması gereken kişi veya gruplardır. Yerel yönetim isterse plana 
katılırlar. Yararlanıcıları temsilci veya kişi düzeyinde katmakta yarar vardır. 
Bunlar, planın katılım kapasitesini artırırlar. Yararlanıcılar müşteri, hedef kitle 
gibi isimlerle anılır.