Sayılarla Yerel Alan

4.1.1.5.Sayılarla Yerel Alan

Verilerin havuzda yığılması kullanım açsından işe yaramaz. Yerel alana 
ait varlık, değer ve hareketlerin veri-bilgilerini ayıklayarak rakama dökmek 
bir analiz çalışmasıdır.

Analiz yaparken üç boyuttan işleme yapılmalıdır:

  • Kamuoyuna açıklanacak sayılar
  • Yönetimde kullanılacak sayılar
  • Planlamada kullanılacak sayılar

Burada daha çok planlamanın ihtiyacı olan sayısal analizler üzerinde 
duruyoruz. Havuzda toparlanan ve güncel akışlarla sürekli yenilenen veriler 
ayıklanarak, birleştirilerek, dönüştürülerek “bilgi” kullanıma hazır haline 
getirilir. Elde edilen “bilgiler” planın ihtiyacı olan kısımlarında tablo, şekil, 
bilgi dokümanları şeklinde kullanılır. Nerede kullanılırsa kullanılsın plan 
kaynakçasında gösterilir.