Stratejik Alan-Sektör Raporları

3.1.11.2.Stratejik Alan-Sektör Raporları

Yerel alanda planın belirlendiği stratejik alanlar üzerine çalışma grupları 
çalışarak “alan raporu” hazırlarlar. Alanlar üzerinde çalışma grupları dışında 
çalışmalar da yapılır. Bunlara bakalım.

Kurumların hazırladıkları alan raporları 
Oda-Meslek kuruluşlarının hazırladığı sektör raporları 
Yıllık raporlar 
Durum raporları 
Sektörel faaliyet raporları

STK tarafından hazırlanan sektörle ilgili çeşitli raporlar 
Kalkınma Bakanlığı, TÜİK gibi merkezi kuruluşların yerele yönelik raporları, 
verileri

Üniversite alan raporları, araştırmaları

Plan çalışmaları sırasında yereli ilgilendiren raporlar taranır, kaynak gösterilerek 
alan raporu hazırlanır. Rapor veri-bilgileri, önerileri, gelecek beklentileri 
plana yansıtılır.