Çalışma Grubu Stratejik Alan Raporları

3.1.11.1.Çalışma Grubu Alan Raporu

Çalışma grupları üzerinde çalıştıkları alanda rapor hazırlar. Rapor son 
şeklini almadan dönem dönem plan yönetimine sunulmalıdır. Alan sektör 
raporları ayrıntılı olmalı, sayısal bilgiler, tablolar, şekiller, açıklayıcı metinler 
yer almalıdır.

Çalışma gruplarının hazırlandıkları raporlar yalnızca planın mevcut durum 
bölümünde kullanılmaz. Planın gelecek tasarımında da kullanılır. O 
nedenle raporlarda geleceğe yönelik çalışmalar da yer almalıdır.