Stratejik Alan(sektör) araştırmaları

3.1.9.1.Stratejik Alan (Sektör) Araştırmaları

Plan yapılırken her alanı işleyen bir çalışma grubu bulunsa da bunların 
çalışmaları yeterli gelmez. O zaman alana ait ayrıntılı veri-bilgileri derleyen 
inceleme-araştırmalar bilenlere yaptırılır. Alan veya sektör raporları çok çeşitli 
üretilebilir. Bunlar çalışma grubu alan raporunda bir araya getirilir, toplanır.