Stratejik alanlar arama toplantısı

3.1.7.3. Stratejik Alan Toplantıları

Yerel planlamada, tespit edilen alan veya sektörleri analiz eden toplantılardır. 
Stratejik planda eksenlere bağlı olarak belirlenen ve önceliklendirilen 
alanlar ve alt alanlar üzerine “alan toplantıları” yapılır. Alan toplantılarında 
elde edilen üretimler kendi içinde sağlaması yapılarak planlamada 
kullanılır.