Dış Paydaşlar

3.1.7.7. Dış Paydaş Toplantıları

Dış paydaş toplantıları için dış paydaşlar ile yapılan toplantılardır. Dış 
paydaş anketi, görüşmeler, yazılı bilgi isteme, veri-bilgi ve doküman derleme 
konularında yapılır. Derlenen veriler genel ve alanlar açısından ayrı 
ayrı analiz edilerek planın ilgili bölümlerine aktarılır. Bunların içinde en çok 
üzerinde durulması gereken kısım etkileşim çevresidir. Etkileşim çevresi de 
“Etkileşim Modeli” yöntemi ile yapılır. (Etkileşim çevresi analizi ayrı bölümde 
ele alınmıştır).

İçerde paydaşlarla alan, sorun-çözüm, arama toplantıları yapılırken dışarda 
dış paydaşlar ile planlama toplantıları yapılır. Burada dış çevre ile yerelin 
komşuları olan etkileşim çevresini kapsayan toplantılar yapılır.