Paydaşlarla Görüşmeler

3.1.6.1.Paydaşlarla Görüşmeler

Yerel alanda yer alan planın paydaş olarak hedef aldığı kesimler iç içe 
geçmiş halkalar gibidir. Plana etki ve katkıları birbirinden farklıdır. Konum 
ve durumlarına göre ‘’görüşme teknikleri‘’ kullanılarak görüşülür. Bilgi, deneyim, 
durum tespiti, gelecek öngörülerine başvurulur. Paydaşların ortak 
görüşleri yakalanmaya çalışılır. Çıkan sonuçlardan planlamada yararlanılır. 
Planlama çalışmalarında paydaş anketi daha çok kişiye ulaşırken paydaş 
görüşmeleri sınırlı sayıda kalır. O yüzden görüşülecek paydaşlar iyi tespit 
edilmeli, kamu oyunu temsil edecek kişilerden seçilmelidir. Anketler gibi 
görüşlere de yer verilmelidir.