Yönetim Alanı

Yerel yönetim alanı, kanunda belirtilen esaslara göre kurulan yönetimin
sınırlarını kapsar. Yerel yönetimlerin ortak kuruluş ölçütleri; coğrafi yapı,
ulaşım, iktisadi şartlar ve hizmet gerekleridir. Bu şartları belirleyen standartlar
olmadığından yerel yönetimler; ülkenin konjonktürü ve siyasi eğilimlere
göre söz konusu şartlar oluşmuş gibi kabul edilerek kurulmaktadır.

 •  İl Özel idarelerinin yönetim alanı il sınırıdır 
 •  Büyükşehir Belediyelerin sınırı il sınırıdır
 •  Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediyelerin sınırı ilçe sınırıdır
 •  İl belediyelerin sınırı belediye sınırıdır
 •  İlçe belediyelerinin sınırı belediye sınırıdır
 •  Beldelerin sınırı belde sınırıdır
 •  Köylerin sınırları köy sınırıdır
  Yerel yönetim alanına hizmet yönünden bakalım. Yerel yönetimler
  kentsel yerleşime açılan imar sınırlarına imar hizmeti sunmaktadır. Kalan
  yerlere normal belediye hizmeti vermektedir.
  Büyükşehir il sınırına bağlı ilçe belediyeleri, ilçe sınırına imar ve hizmet
  sunar.


İl özel idareleri, il sınırının tümüne imar ve hizmet götürmektedir.
Büyükşehir belediyelerine geçildikçe ülke coğrafyası imar ve hizmet
alanına dönüşmeye devam edecektir.

Alanın tümden imara açılması yerleşim dengesizliği, doğaya sınırsız
müdahale, toprak kullanımında dengesizlik, kaynakları plansız kullanma
gibi sorunları beraberinde getirecektir. Özet ifadeyle söylersek sürdürülebilir
gelişme sağlanamayacaktır. Bunu önlemenin yolu; öncelikle ve acilen
sözel, fiziksel, mekânsal planlama yapmak ve plana uymaktan geçer.