Plan Yapımı

4.3.1.GIRIŞ

Plan yapmak, plan hazırlamak, plan raporu hazırlamak, plan yazmak
gibi tanımlar eş anlamda kullanılmaktadır. Temel mesele planın kimin yapacağı
değil, planın nasıl yapılacağı üzerinde düğümlenmektedir. Kılavuzumuz
bu düğümü çözecek sistemi getirmektedir.

Mevzuat, planın öncelikle kurum içindeki insan kaynakları eliyle yapılmasını
istemektedir. Stratejik planlar kurum içinde matris örgüt yapısı
kurularak iş birliği ve koordinasyon içinde katılımının mutlaka sağlanarak
destek ve danışmanlık hizmetleri alınarak yapılması akılcı yöntemdir.
Plan yapmayı helva yapmaya benzetebiliriz. Un, yağ, şeker, su gibi malzemeler
süreç boyunca elde edilir. Helvayı ( planı) yapacak usta (lider) işe
başlar. Helvanın kıvamını, şeklini, çeşidini yapanın ustalığını, tüketicilerin
beğenisi yönlendirir.

Tıpkı bu misalde olduğu gibi ustanın mahareti, birikimi ile halkın beğenileri
plan yaklaşımlarına benzer. Bir bakıma yerel yönetimin ustalığı, halkın
beğenilerini plan kıvamını vermektedir.

Planların nasıl yapılacağı tartışma konusudur. Yerelde alanı yöneten yerel
yönetimin kent-alan-kurum yönetim üçlüsünü kapsayan yerele özgün
stratejik gelişim planı yapması en doğru adım olmalıdır.
Bu tercih yerelin dinamiklerini topyekun harekete geçirmeyi amaçlar.