Süreçlerin Yönetimi

3.1.1.GİRİŞ

Şimdiye kadar bir bakıma planın çevresinde dolaşıldı. Planın muhtevasını
oluşturmak için ortam hazırlandı, hazırlıklar yapıldı. Bundan dolayı
önceki bölümler hazırlık çalışmalarını kapsadı. Şimdi ise öze yaklaşıyoruz.
Yol haritası rehberliğinde plan için adımlar atıyoruz. Buna da planlama yönetimi
demekteyiz.

Süreç yönetimi, stratejik planlamanın başlangıçtan bitimine kadar bütün
süreçleri kapsar. Planlanan işleri adım adım yapmayı, yol almayı ifade
eder. Süreç yönetimi yapılanların adım adım yönetimidir.
Plan yapım işi aslında süreçlerin yerine getirilmesi işidir.

Stratejik Plan yapımı; sistem yönetiminde olduğu gibi girdiler ve işlenerek
üretilen çıktılardan oluşur. Tıpkı, ipliğin tezgâhlarda işlenerek kumaşa
dönüşmesi gibi cereyan eder.

Her yerel stratejik plan kendine özgüdür. Süreçler de özgün olmalıdır.
Her ne kadar planlar birbirine benzese de alana hitap eden yerel plan özgün
yanlar taşımalıdır. Bunlara bakalım.

 • Alan planlaması olmalı
 • Sektörleri kapsamalı
 • Yerel olmalı
 • Mekânsal plan olmalı
 • Üst planlarla (İl-Bölge-Ülke) uyumlu olmalı
 • Yan/alt planlarla bütüncül olmalı
 • Eğilimleri yansıtmalı
 • İhtiyaç-sonuç-çözüme yönelik olmalı

Kaynak ve potansiyelleri harekete geçirmeli
İşte planın özgün yanı da bunları ortaya çıkarmasına dayanır. Plan süreçleri
de planı ilmik ilmik dokuma faaliyetleridir. Süreçlerin sonunda ana
beklenti planının ortaya çıkmasıdır. Yeni yerel anlayışta plandan neler beklenmektedir.

 • Mevcut durumu analiz etmek
 • Olması gereken geleceği göstermek
 • Kaynak/potansiyel tespit etmek
 • Gelişimi sağlayacak iradeyi ortaya çıkarmak
 • Gelişme döngüsü sağlamak

Aslında yukarıdaki beklentiler planın içeriğini oluşturur. Demek ki, süreçleri
yönetirken planın çerçevesini de çizmiş oluyoruz. Bütün bunları
süreçler ortaya çıkaracaktır. Süreç yönetimi o yüzden önemlidir. Ciddiye
alınmalıdır.

Stratejik gelişim planı yapılırken toplum sorgulanmaktadır. Yerel alanın
içi, dışı, çevresi, yönetimi, sektörleri, hizmetleri, faaliyetleri vb. hepsi elden
geçirilmektedir. Buradan elde edilecek veri-bilgiler planda kullanılacaktır.
Toplumun geleceğe bakışı, beklentileri, kendine çizeceği yeni biçim, ortaya
çıkacaktır.

Süreç yönetimi, bir yönüyle yol haritası dediğimiz adım adım plan yapımının
uygulanması eylemleridir. Yol haritası ile süreçler, plan takvimine
uygun başa baş yürümelidir. Böylece yol haritası ile süreçleri izlemiş, kontrol
etmiş olmaktayız.