Planlama Hazırlık

2.3.1.GİRİŞ

Planlamaya hazırlık aslında plan yapımı için sadede gelmedir. Şimdiye
kadar yapılan ön hazırlık ve kurumsal hazırlık planlama hazırlık faaliyetlerine
(sürecine) ortam hazırlama sayılır.

Planlamaya ilk adım atıldıktan sonra, ön hazırlıklar, kurumsal hazırlıklar
yapılır. Sıra, planın ihtiyaç duyduğu adımları atmaya gelir. Plan yapımı için
atılacak adımlar ele alınır.

Burada planlama süreci, yol haritası, senaryosu, örgütlenme, zaman
planlaması işlenir. Plan yapım modeli, dediğimiz planlama tasarımı ortaya
konur.
Planlama hazırlık sürecinde yapılacakları adım adım görmek yol almayı
kolaylaştırır.