4.2.17.Senaryolar

Stratejik plan gelişmeyi hedeflediğine göre, yalnızca tek gelişme yolu mu var? Plan yalnızca bir yol mu tercih etmektedir? Elbette gelişmenin tek alternatifi olamaz. Gelişme alternatiflerine gelişim senaryoları denmektedir. Gelişim senaryoları teknik bir çalışmadır. İki koldan yürüyerek senaryolar oluşturulur.

  1. Üst planların geliştirdiği senaryolar silsile yoluyla analiz edilerek yerele uygulanmaya çalışılır. Yerelin gerçeklerine uygun senaryolar yazılır. Daha önceki planda senaryo geliştirilmişse ondan yararlanılır. 2. Gelişim sorgulaması anketi Gelişim sorgulaması anketi ile, delfi yöntemiyle akil adamlara yerele uygun önceden hazırlanan alternatif senaryolar sorulur. Tercih edilen senaryolar puanlanarak öncelikli olarak sıralanır. Her iki senaryo çalışması ile birleştirilir. Netleşen senaryolar planlamada kullanılır. Senaryolar analiz edilerek yerele oturup oturmadığı ortaya çıkarılır.