4.2.16.Gelişim Stratejileri

Gelişim öncelikleri ile gelişim stratejilerini birlikte düşünmek ve çalışmak gerekir. Daha doğrusu gelişim stratejileri gelişim önceliklerinden çıkarılır. Gelişim önceliklerini eyleme dönüştüren cümle onun ‘’gelişim stratejisi‘’ olur.

Nasıl sorunların çözülmesi için ‘’çözüm‘’ geliştiriliyorsa, gelişim önceliklerinin uygulanmaya geçmesi içinde stratejiler geliştirilmelidir. Gelişim stratejileri alanında oluşturulan diğer stratejilere “ana strateji” veya ‘’kılavuz strateji‘’ görevi yapar. Gelişim stratejileri ile alan stratejileri çapraz sorgu yapılarak sağlaması yapılır. Bir yönüyle stratejilerin doğruluğu test edilir.

YEREL YÖNETİM KAPASİTESİ

• Yerel yönetimlerin kurumsallaşmasını sağlamak

• Kaynak yaratma ve rasyonel kullanmak

• Yerel yönetim iş ve güç birliği oluşturmak

KENTSEL YÖNETİM KAPASİTESİ

• Kent vizyonu

• Yaşam kalitesini geliştirme

• İnsan odaklı hizmet yönetimi

• Sosyal hizmet süreçleri

• Yasaklanabilir kent

• STK / Yönetişim

• Gelecek yöntemli yönetim

• Yaşam kalitesini yükseltmek

• Ekolojik dengeleri korumak

• Yerel kaynaklarda sürdürülebilir.

• Yenilenebilir, etkim, verimli enerji kullanımı

• Temiz yaşanır çevre (insan-toplum-çevre dengesi)

• Geri dönüşümlü atık yöntemi

• Kente özgü planlama

• Yönetişimin yaygınlaştırılması

• Sorun

• Yöreye uygun yapı tarzının olmayışı

• Tekdüze, kişiliktik, estetiksiz binaların yapılması