4.2.15 Gelişim Öncelikleri

Yerel alan gelişmek ister. Yerel alandaki toplumun istek ve beklentileri yönetimin yereli geliştirmesi isteğine dayanır. Gelişimin de mevzuata giren stratejik plan eliyle sağlanması gerekir. Stratejik plan uygulaması içinde stratejik yönetim zorunludur. Demek ki gelişmek için önce stratejik yönetim ve planlamaya dayalı sistem kurmak gerekir. Stratejik plana yön veren yol levhalarının arasında durumu yoklayan

yani ‘’yerelde neler oluyor? ‘’ sorusu ile ortaya eğilimler çıkar. İlaveten ‘’Yerel nereye gidiyor?‘’. “Gelişirken neler önceliklerimiz oluyor? Sorularının karşılığı bize gelişim önceliklerini vermektedir. Gelişim öncelikleri dört şekilde tespit edilir.

1-Arama toplantılarında yapılan tespitler Yukarıdaki sorular arama konferanslarında sorularak gelişim öncelikleri yakalanmaya çalışılır. Verilen cevaplar bir araya getirilir, ayıklanır, toplulaştırılır. Yeniden tartışmaya açılır, liste netleştirilir. 2- Anketler usulüyle yapılan tespitler Anketlerde de ucu kapalı veya ucu açık sorular sorularak yerelin gelişmesi sırasında hangi önceliklerin yer alması gerektiği sorulur. Anketler derlenerek verilen cevaplar listelenir, ayıklanır. Çıkan veriler eğilimler olarak belirlenir. Gelişim öncelikleri anketleri burada da uygulanır. 3. Sorun-çözümden çıkarılan eğilimler Gelişim eğilimleri aslında sorunu, sorunlar için de eğilimleri tespit edebilir. Sorunların benzer olanları bir araya getirilerek kümelemek eğilim kabul edilir. Sorunların içinde eğilimler yakalanarak yeniden listelenir. 4. Alanların eğilimleri Alanlar üzerinde inceleme-araştırma yapılır. Alan eğilimleri bir araya getirilir, harmanlanır, ayıklanır. Dört usulle belirlenen eğilimler atölye çalışmalarında bir araya getirilerek harmanlanır, ayıklanır, yeniden düzenlenir, nihai şekli verilir. Bu çalışmalar aşama konferansında ve atölye çalışmalarında yapılarak sonuçlanır. Bu şekilde hem yerel geneli, hemde alanların eğilimleri listesi oluşturulur.