4.2.14.Eğilimler (Ne Oluyor?)

Yerel yönetim yerel alan bir yandan sorunlarla uğraşırken öte yandan zaman akışı içinde eğilimlerde süreç yaşar. Daha çok gelişme yönündeki eğilimlerin tam karşılığı “yerelde neler oluyor” sorusuna verilen cevaptır. Eğilimleri iki şekilde tespit ederiz.

  1. Eğilimler yerel alanda gözle görülen gelişmeler yanında rakamlara dayalı ilerlemeler de gözlenir. Daha çok coğrafyada, mekânlarda alt ve üst yapılar şeklinde gelişmelerdir. Bunları gerçekleştiren birimlerden veri-bilgiler alınarak rakamlar ile ölçülebilir. 2. Araştırma, Veri-Bilgiye Dayanan Somut Olmayan Gelişmeler Daha çok ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal, bireysel alanda görülen gelişmelerdir. İnceleme-araştırma ile ortaya konan tablolar ile durum anlaşılır. Bu alan yoruma tabi olduğundan gelişmeye ileri-geri gözle bakılabilir. Eğilimleri, yoklamaya yönelik anket soruları ile elde edilir. Gelişim anketi, yöre anketi, delfi anketi, kurum görüşü anketinde eğilim soruları sorulur. Ucu kapalı sorulara verilen cevaplar eğilimi yansıtır. Anketler analiz edilerek bilgilere dönüştürülür. Eğilimler diğer bir yol olan arama konferansları da belirlenir.
  • Yerelde neler oluyor?
  • Yerelde ne var, ne yok?
  • Yerelde ne iyi, ne kötü gidiyor?

Soruları sorularak eğilimler yakalanır. Tespit edilen kelime veya cümle atölye çalışması sonucu tablolaştırılır, elenir, düzenlenir. Yeniden tartışmaya açılır. Netleşen sonuçlar eğilimler olarak yazılır. Eğilimleri yerel, genel ve alanlar olarak ayrı ayrı tespit etmek gerekir. Alanlarda belirlenen eğilimler bir araya getirilerek içerisindeki genel olanlar toparlanır. Önceki belirlenen genel eğilimler ile harmanlanır. Nihai eğilimler ortaya konur.