Kurumsal Hazırlık

2.2.1.GİRİŞ

Stratejik Plan bir kurum tarafından yapılmaktadır. Yani, plan kurumsal
bir çalışmadır. Kurumun büro, araç-gereç-malzemesi kaynakları kullanılarak
yapılmaktadır. Kurumun insan kaynakları tarafından üretilmektedir.
Stratejik plan kurum içinde yapılsa da durumu gereği kurum standartlarında
bir çalışma değildir. Kurum içinde, ondan ayrı bir çalışma görmek gerekir.
Planı yapan örgütün yapısı esnek, gevşek, matris proje örgütüdür. Dolayısıyla
ile kurum hiyerarşisine bağlı değildir. Kullandıkları donanım ve malzemeler
farklıdır. Çalışma planı ve programı ayrıdır. Bu nedenlerle kurumsal hazırlık
yaparken bağımsız birim oluşturmak daha yerinde olacaktır.
Stratejik plan yönetiminin ihtiyaç duyduğu her şey, kurum bürokrasisine
takılmadan temin edilmelidir. Çünkü plan çalışmaları programa göre
yürütülen zamanlı çalışmalardır.

Stratejik Plan yapılırken karşılaşılan zorluklara değinelim.
Plan yalnızca bir kurum tarafından yapılmamaktadır. Ortakların araçgereç-
malzeme temini aksayabilir. Zorluklar önceden görülerek tedbir
alınmalıdır.

Ortakların plan yapımına verecekleri insan desteği de aksayabilir. Görevlendirme
yoluyla çalışan desteği sağlansa da kurumların dirençleri
önceden hesaba katılmalıdır.
Stratejik planın ihtiyaç duyduğu veri-bilgi paylaşım da aksayabilir,
planlanan şekliyle yürümeyebilir. Bilişim sistemleri, veri-bilgi ağları
baştan iyi planlanarak kurulmalıdır. Kesintisiz çalışacak akış düzeni
kurulmalıdır.

Plana aktarılan maddi kaynak ve ödeneklerde uygulamada zorlanılmaktadır.
Ortaklar planlanan şekliyle kaynak aktarmamakta, gecikmeler
yaşanmaktadır. Plan tek kurum tarafından yapılsa bile, bürokratik
sebeplerle aksama, gecikmeler olacaktır. Sürecin etkilememesi için
aksamalar önceden görülmeli ve önlem alınmalıdır.

kılar.