4.2.12.Temel Kriterler

Kriter sözlük manasında ölçü, ayar, mihenk taşı denirken plan dilinde “olmazsa olmaz” anlamında kullanılır. Yerel stratejik plan yereli geliştirmek için yapıldığına göre şu soruları sormalıyız.

Yerelin temel kriterleri nelerdir? Yani olmazsa olmazları nelerdir? Yerel gelişirken nelerden vazgeçmek istemez? Başka şekilde söyleyelim. Yerel gelişirken neleri hep gözetecek, gelişimini ona bağlı sürdürecektir. Temel kriterler, yerelin olmazsa olmazlarıdır. Temel kriterlere vizyon yön verir. Temel kriterlere “karar kriterleri” de denmektedir. Karar verilen her konu kriter ölçeklerine göre tartılır. Doğrudan amaç-hedef-stratejileri biçimlendirir.

Böyle baktığımızda temel kriterler plan için bağlayıcı olmaktadır. Kriterler karar vermede bağlayıcı unsurdur. Amaç, hedef, strateji oluştururken her biri ayrı ayrı kriterler süzgecinden geçirilir. Kriterlerle uyumu, bağlılığı, uygunluğu sorgulanır.

Gelişim planının temel yol göstericisi olan kriterler arama konferansları ve karar toplantılarına katılanlar, tek tek değerlendirilir, beyin fırtınası yoluyla tartışarak karar verirler. Katılanların öncelikleri sıralanarak kriter öncelikleri ortaya çıkarılır.

Elde edilen kriterlerin sıralaması, akil adamların karar toplantısında nihai hâlini almıştır. Kriter sıralamasında üç kere delfi yönetimi uygulanarak ortalama sonuca varılmıştır.

TEMEL KRİTERLER (örnek)

• Eğitim

• Üretim

• İstihdam

• Yaşam kalitesi

• Demokrasi

• Hizmet

• Çevre