4.2.8.Stratejik Alanlar

Eksenler plan iskeletinioluşturur. Planın çerçevesi çizilmiş, varlığı, hacmi ortaya konmuştur. Bu iskelet giydirilerek plan tamamlanır. Stratejik alanların tespiti için başlangıç noktasıdır. Bundan sonra her çalışma alan-alt alan üzerinden yürür. Bir bakıma planın bölümlere ayrılmış hâli de oluşturulur.

Stratejik alan bölümünü analiz ederken önce onu besleyen kaynaklara bakmalıyız. Gerek çalışma grupları, gerek plan ekibinin çalışmaları sonucu derlenen alana ait veri-bilgi havuzu oluşturulur. Daha sonra alanlar üzerinde yoğunlaşarak planlama çalışmalarını yürütülür. Alanlar dört adımda analiz edilir.

  1. Alan üzerine mevcut durum çalışması öncelikle çalışma grubu yapar. Çalışma grubu alan kaynaklarından elde edilen bütün veri-bilgiler derler. alan-alt alanlara bölerek “alan durum raporu” hazırlar. Plan yazılırken bu rapordan bilgiler özetlenerek alınır. 2. Planlar Üzerinde Alan Çalışması

Stratejik plan alanları ile üst veya alt planlarda geçen plan kararları taranır. Hiyerarşik sıraya konarak bilgi demeti hâline getirilir. Metin, tablo, form veya şekle dönüştürülerek alanda kullanılacak hâle getirilir. Planlama bilgileri hem mevcut durumda kullanılır, hem de plan tasarımında kullanılır.

  1. Nasıl alanlar, diğer planlar ile karşılaştırılıp analiz ediliyorsa, onun gibi alanlar ve alt alanlarda birbirleriyle karşılaştırılır, çapraz sorgusu yapılır, ayıklama ve birleşmeler yapılır. Net ifadeyle söyleyelim, bir konu bir alanda işlenmelidir. Böylece mükerrerlik, hata önlenir.
  2. Stratejik alanın kapsamı belirlenerek içeriği doldurulmaya çalışılır. Alanın SWOT analizi, çevre analizi, gelecek öngörüleri işlenir. Bunlar planın alan yazımı sırasında değerlendirilir.

Burada çalışma grubu ile plan yönetimi arasında sıkı bir işbirliği ortaya çıkar. Plan ekibi ürettiği veri tabanına gelen, üretilen her veri-bilgiyi alanlarına göre ayırır. Her grup veri-bilgileri işleyerek “alan raporu” nu hazırlar. Her alan için aynı şekilde çalışmalar yapılır. Ana konu ve başlıkları aynı olmasına rağmen her alana özgü veri-bilgiler yer alır.