4.2.6.Ortak Payda

Ortak payda matematikte kesrin paydasına benzer. Tıpkı kesir hesabında olduğu gibi paydada kent, il-ilçe bulunur. Diğer bütün varlıklar ve güçler yerelin paydasında bir araya gelen küme gibidir. Ruh, birlik, beraberlik, platform, ortak hareket, ortak tepki gibi kavramlar ortak paydayı anlatır. Ortak paydalar yerelin veya yereli temsil eden kentin geçmişten beri getirdiği birikimi, tecrübesi, hafızasıdır. Varlığı yerele güç, azlığı-yokluğu yerele zarar verir. Yereli yarıştan alıkoyar. Bu nedenle ortaya konması, kabul görmesi plana ivme kazandırır.

Ortak paydalar, arama konferansında paydaşlara sorularak üretilir. Açık grup tartışmasıyla netleşir. Ortak payda kelime veya deyimle ifade edilir. Mümkünse beş sayısını geçmemelidir