4.2.4.İlkeler Ve Değerler Oluşturma

Vizyon ve misyonun temelinde yatan inançlar temel değerlerdir. Misyon ve vizyon hazırlanmadan önce ilke-değerler ortaya konmalıdır. Temel değerler ve ilkeler kurumda zaten var olan, yönlendiren ögeler iken bunlar yeniden tartışılarak liste halinde ortaya çıkarılır. Temel değer hazırlanırken kopyalama ve taklit tehlikesi bulunur. Dikkat edilmesi gereken, kelimelerin kendisi değil içinin doldurulmasıdır. Yerel yönetimi dolu dolu temsil eden kavramlar benimsenmelidir. Yerel yönetim hangi ilke ve değerler taşıyorsa stratejik plan da aynı ilke ve değerler üzerine oturur. Yerel yönetim ve ona bağlı planın ilke ve değerleri öncekilerden etkilenerek tespit edilir. Yerel yönetimin önceden hazırlanmış ilke ve değerleri varsa bunlar yeniden ele alınır, güncellenir. İlke ve değerler arama toplantısında paydaşlara sorulur. Paydaşların yazacağı (ortalama 5) ilke-değerler harmanlanır, ayıklanır, tartışmaya açılır. İlke-değer listesi mümkünse az olmalıdır. Yerele özgü olmalı ve yereli çağrıştırmalıdır.

Tespit edilen ilke-değerler planın her kademesinde, her çalışmasında ışık tutan , yol gösteren kelimeler olacağından net ve kabul görür olmalıdır.