Ön Hazırlık

2.1.1.GİRİŞ
Stratejik plan hazırlama zaman alıcı, uzun ve yorucu bir çalışmadır. İşlerin
karmaşık ve içinden çıkılmaz hale gelmemesi için sonuç odaklı yönetim
anlayışı ile işe başlanır. Plan hazırlama aslında bir proje yönetimi faaliyetidir.
Proje yönetimine baktığımızda proje planlaması karşımıza çıkar.
Stratejik plan yapımı üç temel kurgu üzerine oturur.

1. Plan hazırlık. Fiziksel yönü. (Plan için hazırlık yapmak)
2. Plan süreçleri. Şekli yönü. (Plan yol haritasını uygulamak)
3. Plan örgüsü. İçerik yönü. (Muhteva, özü oluşturmak)
Proje hazırlık, işin temel adımlarını atma, işe başlama bölümüdür. Stratejik
planın başarısı da hazırlıkların yapılmasına bağlıdır. Hazırlıktaki eksiklikler
plan yapımını tökezletir.

Hazırlık üç bölüme ayrılarak yürütülürse, planlanan sürede sonuç alınır.
Bunlar ön hazırlık, kurumsal hazırlık ve planlama hazırlık adımlarıdır.