4.1.22. Görüşmeler Analizi

Görüşmeler başlığı altında birbirinden ayrı çalışmalar yapılır. Bunların ayrı ayrı notları alınır, konuşmalar çözülür, bilgiler ayıklanır. Çalışmalar bilgi metinlerine dönüştürülür. Plan içinde nerede kullanılacaksa o formata uygun hâle getirilir. Ayrıca plan raporunda metin yayınlanarak hedef kitle ile paylaşılır. (Mesela, röportaj, örnek olay plan raporunda okuma parçası olarak verilir) Görüşmeler yolu ile elde edilen bilgiler genellikle üç gruba ayrılır; Mevcut durum tespitleri, sorun-çözüm önerileri, gelecek beklenti ve önerileri. Böyle bir ayrım yapılarak plana veri-bilgi aktarılacaksa, aynı konuya aktarılan diğer veri-bilgilerle harman edilir, ortak akıl bulunmaya çalışılır. Veribilgiler plandaki konuşmalarla yerine göre aynen, özetlenerek veya ana fikir korunarak yerleştirilir. Planın kaynakça bölümünde “kaynak” gösterilir.