4.1.19. Gelişim Sorgulaması (Anketler Analizi)

Yerel yönetimler, yönetim alanını geliştirmek için plan yaparlar. Plan içinde de gelişimi öngörmek, önceden sorgulamak çok önemli hâle gelir. Ondan dolayı her plan yapımında mutlaka gelişim sorgulaması yapılmalıdır. Yerelde gelişimi sorgulamak için yedi anket uygulaması yararlıdır. 1. Gelişim Anketi Yerel çevreden, kentsel çevreden gelişimi, eğilimi, beklentileri görebilmek için “gelişim anketi” uygulanır. 2.Yöre Anketi Yerel yönetim alanının kırsal çevre olduğu hesaba katılırsa geniş coğrafi çevreye, oranın koşullarını, gelişim ve eğilimlerini ortaya çıkarmak için “yöre” anketi uygulanmalıdır. 3.Delfi Anketi Planlarda gelişim sorgulamasını en iyi ortaya çıkaran “delfi yöntemi” kabul edilmektedir. Planın nihai karar vericileri (buna da akil adamlar demekteyiz) için en pratik, objektif, tutarlı yöntem delfi yöntemidir. 4.Akil Adamlar Anketi Yerel alanın gelişimi için paydaşlara sorulduğu usülle akil adamlara da gelişim anketi uygulanır. 5.Gençlik anketi Gençliğin gelecek beklentileri üzerine anket uygulanması gerekir. Bu amaçla üniversite gençliği, eğitim kurumlarında eğitime devam eden gençler üzerinde anket veya görüş almaya dayalı benzeri çalışmalar uygulanır. 6.İmaj Anketi Yerel alanın geneli ve onun merkezi olan kentlerin mevcut imajını görebilmek ve gelecekte beklenen imajını oluşturabilmek için paydaşlara ve yararlanıcılara imaj anketi uygulanır. 7. Markalaşma Anketi Yerel alandaki bütün markalar “marka topluluğunu “ oluşturur. Mevcut markalaşmayı görebilmek marka üzerinden iyileştirme yapabilmek için markalaşma anketi uygulanır. Yerel alanın yalnızca gelişimini sorgulamak yetmez. Yerelin geleceğe dönük kararlarını baştan öngörmek, plan çatısını ona göre oluşturmak gerekir.