4.1.17.Yaşam Kalitesi Analizi

Yerel yönetimlerin geldiği noktayı görmek, hizmet sundukları toplumu anlayabilmek için kabul görmüş ölçütlere göre yaşam kalitesini incelemek gerekir. Bu stratejik planın oturacağı temele karar vermek için de gereklidir. Yaşam kalitesi analizi; yerel yönetim toplulukları, kentler için uluslararası düzeyde çok sık kullanılmaktadır. Artık yerel yönetimlerin geldiği gelişmişlik noktası bu ölçütlere göre anlaşılmaktadır. Öyleyse, stratejik plan yapılırken, yaşam kalitesini ortaya koymak, merdivenin basamağını çıkmaya benzer.

Yerel yönetim, yaşam kalitesini ölçerken ve değerlendirirken, ileride olduğu ya da geride kaldığı ve durağanlaştığı alanları görür. Stratejilerini bu zeminde oluşturur.

Yaşam kalitesi, yerel yönetimleri, toplulukları, kentleri karşılaştıran temel gösterge hâline gelmiştir. Yerel yönetim, yaşam kalitesi seyrine bakarak hem kendi seyrini hem de çevresiyle kendini kolayca mukayese edebilir. Yaşam kalitesi hayatı bütünüyle, her yönüyle ölçtüğünden bir bakıma stratejik planın anahtar başarı faktörü sayılır. Buradaki sapmalar, geri kalmalara göre planın amaçları, hedefleri, stratejileri yeniden gözden geçirilir. Yerele özgü yaşam kalitesi ölçütleri geliştirilmelidir. Bu ölçütler kurum kuruluşlar tarafından uygulanır ve ölçülür. Yaşam kaliteleri refah göstergeleridir. Stratejik planın nihai hedefi de refahı yakalamaktır.

Yaşam kalitesi araştırma ve geliştirme faaliyetleri ucu açık sürekli bir çalışmadır. Toplumdaki gelişmeleri ölçmektedir. Plan için gerekli yaşam kalitesi verilerini alabilmek için “yaşam kalitesi projesi” adı altında çalışma faydalıdır. Proje disiplini altında ekip çalışması ile kısa sürede veriler toplanır. Söylediğimiz gibi yerel alanda zamana yayılan yaşam kalitesi araştırmageliştirme projesi uygulanmalı iyileştirmeler izlenmelidir.

Yaşam kalitesi ülkemizin her yerinde yerel yönetimler için kritik öneme haizdir. Planlar açısından da “kritik başarı faktörü” dür. Mutlaka araştırılmalı ve planda değerlendirilmelidir.

YAŞAM KALİTESİ NEDİR?

Günümüz dünyasında, insanların yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşam standartlarını iyileştirmek için nesnel ve öznem yaşam koşullarını daha iyi görmek ve araştırmak gereklidir. Böylece gerçekçi, geçerli etkinlikler ve hizmetler üretmek kolaylaşacaktır. Sosyal çevre, ekonomik çevre ve fiziksel çevre kalitesi bileşenlerinden oluşan yaşam kalitesi, katılımcı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile sosyal bütünleşmeyi sağlayarak refah ve mutluluğu artırmayı amaçlar.